โลโก้เว็บไซต์ pr-อาสา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 Tags : pr-อาสา

การผลิตหน้ากากใส ป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)
พุธ 24 มิถุนายน 2563 / ข่าวกิจกรรม

     จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด - 19 ซึ่งมีการแพร่ ระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง ตลอดจนการดำรงชีวิตของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งองค์การอนามัยโลกต้องประกาศให้การระบาด ของโรคโควิด - 19 เป็นการระบาดใหญ่ และกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคโควิด - 19 เป็นโรคติดต่อ อันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งปัจจุบันได้มีมาตรการผ่อนปรนให้เป็นมาตรฐานกลางของแต่ละกิจการและกิจกรรม โดยคำนึงถึงปัจจั... >> อ่านต่อ


อธิการบดีมหาลัยฯ เยี่ยมชมงานใน มทร.ล้านนา น่าน
พุธ 25 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา เข้าเยี่ยมชมงานและกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ และคณะกรรมการบริหาร มทร.ล้านนา น่าน ร่วมให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมงานต่างๆ ของมหาลัยฯ เช่น เยี่ยมชมสถนที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ทำกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยปลา เยี่ยมชมงานสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ของบ้านวิถีไทย เยี่ยมชมผล... >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้าานนา น่าน ออก รายการ คุยท้ายข่าว
ศุกร์ 25 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับเชิญให้ออกรายการ คุยท้ายข่าว ณ สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน โดยมี นายวัชระ ไชยแล สาขาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน2) นายบุศกร กาคำ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ปี3 และนายศรัณยู นันท์ชัย สาขาการตลาด ปี3 นักจัดรายการวิทยุอาสาในรายการ speak out ได้พูดถึงการมาจัดรายการวิทยุแบบอาสาสมัครและตั้งใจมาจัด น้องๆ ได้กล่าวว่า ถึงจะไม่ใช่นักจัดรายแบบมืออาชีพ แต่เป็นแค่ PR อาสา มือสมัครเล... >> อ่านต่อ


โครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ
พฤหัสบดี 18 กุมภาพันธ์ 2559 / ข่าวกิจกรรม

ในวันที่12-13 กุมภาพันธ์ 2559 คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที 3 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ร่วมกับสาขาอุตสาหกรรมและสาขาไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้เข้าร่วมโครงการค่ายอาสาเพื่อพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมทางธุรกิจ ณ วัดป่านันทบุรี จ.น่าน >> อ่านต่อ


นักศึกษา มทร.ล้านนา น่าน คว้ารางวัลการประกวดหนังสั้น
จันทร์ 25 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 20 มกราคม 2559 สวท.น่าน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายองค์กรงดเหล้า จ.น่าน ถ่ายทอดสด บรรยากาศการประกวดหนังสั้นเสริมสร้างทักษะชีวิต ลด ละ เลิก เหล้าบุหรี่ ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม สวท.น่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย นายเฉลิมพล โนราช นักวิชาการศึกษา ศูนย์ภาษา สาขาศิลปศาสตร์ เป็นผู้ควบคุม และที่ปรึกษาการนำเสนอผลงานในการเข้าแข่งขัน นำทีมนักศึกษา (นายบุศกร กาคำ และนายกิตติศักดิ์ นิลถา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อกา... >> อ่านต่อ


สาขาวิชาประมง มทร. ล้านนา น่าน กับงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
พุธ 20 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาประมง มทร. ล้านนา น่าน กับงานจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น โครงการ จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญชัย จิตรพงษ์ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ ๕-๘ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยอาจารย์อมรชัย ล้อทองคำ อาจารย์เอกชัย ดวงใจ อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลงและนักศึกษาสาขาวิชาประมงชั้นปีที่ ๒ ๓ และ ๔ ได้ดำเนินกิจกรรมออกค่ายอาสาในโครงการ “จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหม่อมเจ้าเจริญชัย... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 7 ทั้งหมด 7


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา