โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จันทร์ 16 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้าง-รปภ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จันทร์ 16 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓<<< คลิ๊ก >> อ่านต่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง<<< คลิ๊ก หมวดงานครุภัณฑ์<<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตส้มสีทองเมืองน่าน ครั้งที่ ๒
อังคาร 11 มิถุนายน 2562

1.ประกาศ https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190611142025_37481.pdf 2.เอกสารประกวดราคา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190611142108_66451.pdf 3.ราคากลาง https://webs.rm... >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการหน่วยการเรียนรู้ระบบการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้าเกษตรของจังหวัดน่าน
จันทร์ 10 มิถุนายน 2562

1.ประกาศประกวดราคา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190610153808_63988.pdf 2.เอกสารประกวดราคา https://webs.rmutl.ac.th/assets/upload/files/2019/06/20190610153914_47602.pdf 3.ราคากลาง https... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 106


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา