โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร
พุธ 20 กุมภาพันธ์ 2562

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร <<< คลิ๊ก (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมกองบริหารทรัพยากร <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ตําบลฝายแก้ส อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒)
ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ตําบลฝายแก้ส อําเภอภูเพียง จังหวัดน่าน (ครั้งที่ ๒) เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ >> อ่านต่อ


เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ2562
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ2562 <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน ครั้งที่ ๔ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) <<< คลิ๊ก... >> อ่านต่อ


ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
ศุกร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ
ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ
จันทร์ 21 มกราคม 2562

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารวิทยบริการ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน
เสาร์ 19 มกราคม 2562

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านการเรียนการสอน <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 91


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา