โลโก้เว็บไซต์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ
อังคาร 3 ธันวาคม 2562

ประกาศขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเสื่อมสภาพ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกาศขายทอดตลาดรถมินิบัสปรับอากาศชำรุด
อังคาร 3 ธันวาคม 2562

ประกาศขายทอดตลาดรถมินิบัสปรับอากาศชำรุด <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จันทร์ 16 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้าง-รปภ.ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
จันทร์ 16 กันยายน 2562

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการท าความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ ๒๕๖๓<<< คลิ๊ก >> อ่านต่อประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการการพัฒนาฟาร์มโคนมให้เข้าสู่มาตรฐานงานฟาร์มเพื่อร่วมผลิตบัณฑิต นักปฏิบัติ
พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง <<< คลิ๊ก เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง<<< คลิ๊ก หมวดงานครุภัณฑ์<<< คลิ๊ก >> อ่านต่อ
จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 108


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา