โลโก้เว็บไซต์ 2016-01-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-01-12

รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันไฟ ป้องกันป่า
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธาน และนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมงานโครงการ “ป้องกันไฟ ป้องกันป่า ด้วยจิตอาสา 1 วัน 100 กิโลเมตร ถวายพ่อของแผ่นดิน” สร้างเมืองน่านน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ ณ หน่วยจัดการต้นน้ำ น้ำงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่จังหวัดน่าน และสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยกิจกรรมดังกล่าวจั... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นเวทีสร้างสรรค์และสร้างกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วม กล้าคิด และกล้าแสดงออก พัฒนาศักยภาพของตนเอง โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ มากล่าวเปิดพิธีกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 ในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ซึ่งงานวันเด็กในปีนี้ มหาลัยฯ ได้มีการจัดซุ้มกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมและมอบของรางวัลต่างๆ มากมาย เช่น ก... >> อ่านต่อ


จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียนบ้านบวกหญ้า
อังคาร 12 มกราคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รศ. ดร. คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ นำทีมบุคคลากร มทร. ล้านนา น่าน ขึ้นดอยไปจัดงานวันเด็ก นักเรียนบนดอย (ที่ไม่รู้จักงานวันเด็ก) ประจำปี2559 ในวันที่ 9 ม.ค.59 ที่ รร. บ้านบวกหญ้า อ. เฉลิมพระเกียรติ จ. น่าน โรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา น่าน เขต 2 >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา