โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-03-23

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้และประเมินผล TOR
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาความรู้ การจัดทำข้อตกลงและประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยมี นางนราพร จันพิบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นวิทยากรผู้ถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการทางภาษา Innovation room ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดรูปแบบ และการจัดทำแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สามารถเขียนแบบประเมิ... >> อ่านต่อ


การพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยฯ
พุธ 23 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาลัยฯ พร้อมด้วย คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ร่วมสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ เพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย คุณเจษฎากร วสิษฐ์รัตรกุล สถานบันวิจัยนิเทศศาสนคุณ ธนาคารน้ำใต้ดิน สำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในมหาลัยฯ เป็นการจัดหาและนำน้ำจากแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้วในมหาลัยฯ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในด้านการเกษตร การเลี้ยงสัตว์ เพื่อการอุปโภคบริโภค จนประโยชน์... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา