โลโก้เว็บไซต์ 2016-03-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-03-28

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสารสนเทศทางการวิจัยทางการตลาด ครั้งที่ 2 โดยมีอาจารย์จิตรา ปั้นรูป หัวหน้าโครงการ และอาจารย์ประจำวิชาการวิจัยตลาดได้กล่าวยินดีต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการในครั้งนี้ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นในวันที่ 26-27 มีนาคม 2559 ณ. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ตึกคณะบริหารธุรกิจ โดยมี ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ มาเป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฎิบัติการฯในครั้งนี้ ซึ่งทาง... >> อ่านต่อ


รองอธิการบดีมหาลัยฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯ
จันทร์ 28 มีนาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 22-23 มีนาคม 2559 ในงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการทรัพยากรไทย “หวนดูทรัพย์สิ่งตน” ที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้เยาวชน ประชาชน นักวิชาการ ภาคเอกชน และผู้กำหนดนโยบาย ได้เห็นความหลากหลายแห่งศักยภาพของทรัพยากรไทย ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา