โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-04-22

พิธีปิดโครงการแข่งขันฯ และพิธีมอบโล่ห์และของรางวัล
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 เมษายน 2559 รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีพร ใหญ่สง่า รองคณะบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มอบโล่ห์และของรางวัลให้กับนักศึกษาฯ ที่เข้าร่วมประกวดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ซึ่งวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีการใช้ภาษาอย่างถูกต้อง อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักศึกษาทั้ง 6 พื้นที่ได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน และมีสัมพันธ์อันดีต่อกันมากยิ่งขึ้น หลังเสร็จพิธีมอบโล่ห์และของรางวัลเสร็จแล้ว ผู้... >> อ่านต่อ


พิธีเปิดโครงการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ปี59
ศุกร์ 22 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 21 เมษายน 2559 สาขาศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ประจำปี 2559 ขึ้น โดย รองศาสตารจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัว สร้างแรงจูงใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการใช้ภาษา ให้กับนักศึกษาของมหาลัยฯ ทุกเขตพื้นที่ พร้อมที่เรียนรู้ทั้งในและนอกชั้นเรียน เสริมสร้... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา