โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-27 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-04-27

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาเช่าครุภัณฑ์ศูนย์การผลิตสิ่งพิมพ์ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >> อ่านต่อ


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 27 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้มีการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2559 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษา หารือ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นประจำทุกเดือน ณ ห้องประชุมชมพูภูคา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน >> อ่านต่อ


ประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา “บัวระวงเกมส์”
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 ฝ่ายกิจการนักศึกษา กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 33 “บัวระวงเกมส์” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชมพูภูคา โดยการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานของ มหาวิทยาลัยมีความเข้าใจรายละเอียดการจัดกิจกรรมไปในทิศทางเดียวกัน โดยการแล... >> อ่านต่อ


โครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพการเขียนแผนประชาสัมพันธ์
พุธ 27 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 26 เมษายน 2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการเพิ่มศักยภาพความสามารถด้านวิชาชีพในการเขียนแผนประชาสัมพันธ์ โดยนำสื่อมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ ของนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา