โลโก้เว็บไซต์ 2016-04-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-04-28

โครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่ามลาบรี
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับปรุงพื้นห้องเรียน โรงเรียนบ้านห้วยลู้ ชนเผ่า มลาบรี (ตองเหลือง) ชุมชนมลาบรีใหม่ บ้านห้วยลู่ ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ในวันที่ 25-26 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และพลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 เข้าร่วมสำรวจพื้นที่บริเวณหมู่บ้านดังกล่าว อีกทั้งยั... >> อ่านต่อ


โครงการรดน้ำดำหัวปีใหม่เมือง ประจำปี ๒๕๕๙
พฤหัสบดี 28 เมษายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น. คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป สรงน้ำพระพิรุณ ไหว้ศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา และร่วมงานประเพณีรดน้ำดำหัว ท่านรองอธิการบดีฯ ประจำปี ๒๕๕๙ อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมรดน้ำดำหัวอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ยังได้มีการเชิญบุคคลสำคัญของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ที่เป็นผู้อาวุโสเข้าร่วมให้ คณาจารย์ และบุคลากร รดน้ำขอพร เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแบบล้านนาให้คงอยู่สืบไป ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา