โลโก้เว็บไซต์ 2016-05-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-05-31

โครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 28- 29 พฤษภาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการครั้งนี้ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมกาสะลองคำ สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรเครือข่ายทางด้านนาโนเทคโนโลยี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดและเผ... >> อ่านต่อ


ชาว มทร. ล้านนา น่าน ร่วมเข้าเฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
อังคาร 31 พฤษภาคม 2559 / ข่าวกิจกรรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จไปปฎิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดน่าน วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้ารับเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน และเสด็จกลับกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยมีคณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เฝ้าส่งเสด็จ ณ ท่าอากาศยานน่านนคร จังหวัดน่าน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา