โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-06-08

ชาวมทร. ล้านนา น่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี ด้วยการ สวมใส่เสื้อเหลือง ประดับตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกันครับ  >> อ่านต่อ


นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์
พุธ 8 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มิถุนายน 2559 Miss Lili Bauer (ลิลลี่) นักศึกษาแลกเปลี่ยน AFS โครงการบริการชุมชนระยะ 1 ปี จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน นำเสนอผลงานและเล่าถึงประสบการณ์ หลังจากที่ได้มาศึกษาเรียนรู้ในรั้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานก่อนนำความรู้ วัฒนธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ไปเผยแพร่ที่ประเทศของตนเอง หลังจบการนำเสนอผลงาน Miss Lili Bauer (ลิลลี่) ได้ร่วมถ่ายภาพกับคณาจารย์ และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมชมพูภู... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา