โลโก้เว็บไซต์ 2016-06-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-06-24

หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / RMUTL ช่อง@Youtube

หนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่านหนังสั้น เรื่อง Promise มหาวิทยาลัยเทคโน... >> อ่านต่อ
พิธีเปิดโครงการ Start – up SMEs 2016 รุ่นที่ 2
ศุกร์ 24 มิถุนายน 2559 / ข่าวกิจกรรม

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม Start – up SMEs 2016 หรือโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ 2559 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ในเวลา 09.00 น. ได้มีพิธีเปิดโครงการฯ โดยรับเกียรติจาก ผู้อำนวยการวชิระ แก้วกอ ผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SME มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีรองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวมีการฝึกอบรมด้านศักยภาพ... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา