โลโก้เว็บไซต์ 2016-07-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-07-28

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเกษตร
พฤหัสบดี 28 กรกฎาคม 2559 / ข่าวรับสมัครงาน

ตามที่มหวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 ตำแหน่งไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวครั้งนี้คือ ลำดับที่ 1 นายชุติพันธ์ ศรีคำลำดับที่ 2 นายธนากร ไชยกาม ขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวปฏิบัติหน้าท... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา