โลโก้เว็บไซต์ 2016-08-31 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2016-08-31

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักวิจัยที่ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นเมือง ให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตร
พุธ 31 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

แจ้งนักวิจัยที่ขอโครงการวิจัยเกี่ยวกับพืชพันธุ์พื้นเมือง ให้แจ้งหนังสือต่ออธิบดีกรมวิชาการเกษตรสามารถอ่านรายละเอียดประกาศ และดาว์นโหลดแบบฟอร์มการแจ้งได้ที่  http://doa.go.th/pvpหรือติดต่อ  กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช (นางสาวธิดากุญ แสนอุดม) กองคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชารเกษตรโทรศัพท์/โทรสาร 02-9407214Email : thidakuns@hotmail.com >> อ่านต่อ


เชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน
พุธ 31 สิงหาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในคน สำหรับการวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอิมพีเรียบแม่ปิง เชียงใหม่โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ด้วยตนเองทางเว็บไซต์ http://unrn.rac.oop.cmu.ac.th/main/ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน)->  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา