โลโก้เว็บไซต์ 2017-01-20 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-01-20

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี
ศุกร์ 20 มกราคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มกราคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี, ผู้บริหารมหาวิทยาลัย, และบุคลากร มหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครบรอบ 12 ปี ในช่วงเช้ามีพิธีทางศาสนา ณ บริเวณศาลาราชมงคล และอาคารอำนวยการ จากนั้นมีพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา