โลโก้เว็บไซต์ 2017-03-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-03-09

ความโปร่งใส
พฤหัสบดี 9 มีนาคม 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ความโปร่งใส คลิ๊ก คู่มือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับผิดชอบการประเมิน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา