โลโก้เว็บไซต์ 2017-07-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-07-19

นิตยสารราชมงคลล้านนา ฉบับที่ 7
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / RMUTL วารสารออนไลน์

นิตยสารราชมงคลล้านนา เป็นการรวบรวมผลงาน สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา รวมถึงความเคลื่อนไหวภายในมหาวิทยาลัย ประจำเดือนมกราคม -เมษายน พ.ศ.2560  https://issuu.com/นิตยสารราชมงคลล้านนาฉบับที่7.compress   >> อ่านต่อ


โครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ
พุธ 19 กรกฎาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันพุธ ที่ 19 กรกฏาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการบริการวิชาการอบรมด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศผ่านการทำกิจกรรม ณ สโมสร มณฑลทหารบกที่ ๓๘ ค่ายสุริยพงษ์ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงสภาพปัจจุบันว่าภาษาเข้ามามีบทบาท ในชีวิตของคนทั่วโลก ซึ่งแต่ละภาษาก็มีเอกลักษณ์ตามเขตพื้นที่ และประเทศที่แตกต่างกันออกไป สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั้นคือ ภา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา