โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-08 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-08-08

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โรงเรียนสา และ โรงเรียนแม่จริม
อังคาร 8 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กับ โรงเรียนสา และ โรงเรียน แม่จริม โดยจะร่วมมือกันในด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และให้บริการ... >> อ่านต่อ


โครงการบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
อังคาร 8 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่่ 4 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการ การบูรณาการการใช้สื่อเทคโนโลยีสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดย อ.ดร.กิจจาณัฏฐ์ ตั้งจิตนุสรณ์ หัวหน้าศูนย์ภาษา ได้กล่าวรายงานแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทา เติมสมบัติถาวร หัวหน้ากลุ่มวิชาศิลปศาสตร์ ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์และบุคล... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา