โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-08-11

ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม“ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดขึ้นที่บริเวณทุ่งนาของมหาวิทยาลัย โดยนายกสโมสรนักศึกษากล่าวรายงานต่อรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดี ประธานในพิธี จานั้น นางสาวกาญจนา ผมงาม นักศึกษาสาขาพืชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ได้ให้ความรู้และแนะนำเทคนิควิธีการดำนาปลูกข้าว จากนั้นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาตร์ ,คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560
ศุกร์ 11 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ ที่ 11 สิงหาคม 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ประจำปี 2560 และจัดกิจกรรมโครงการ “ร้อยดวงใจ ปลูกข้าวดำนาปลูกต้นไม้”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ปีการศึกษา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา