โลโก้เว็บไซต์ 2017-08-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-08-12

งานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 >> อ่านต่อ


โครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน
เสาร์ 12 สิงหาคม 2560 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน หน่วยงาน ศูนย์ภาษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการเขียนประวัติย่อและพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการสมัครงาน โดยรองศาตราจารย์ ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ รองอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก อาจารย์รัฐนันท์ ฐาปนาประเสริฐ (ครูพี่เจี๊ยบ) ผู้ก่อตั้งสถาบันกวดวิชา Engstitute และ ผู้ประสานงานด้านภาษาอังกฤษ เป็นวิทยากรผู้บรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วันที่ 11 สิงห... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา