โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2017-11-22

อาจารย์วินัย ปราบริปู
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ปริญญาศิลปดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ทัศนศิลป์) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2559  >> อ่านต่อ


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 17 – 20  พฤศจิกายน 2560 แก่ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งเริ่มจากการประชุมหารือแนวทางปฏิบัติพิธีซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันศุกร์ ที่ 17 และเริ่มพิธีซ้อมใหญ่ วันเสาร์ที่ 18 และวันรับพระราชทานปริญญาบัตร วันจันทร์ ที่  20 พฤศจิกายน 2560 ในการนี้ อาจารย์วินัย ปราบริปู มหาวิทยาลัย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา