โลโก้เว็บไซต์ 2018-01-19 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-01-19


ราชมงคลล้านนา จัดงานฉลอง ครบรอบปีที่ 13 พร้อมเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ล้านนา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 และเปิดโครงการ“เกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือ” (นำร่อง 5 พืช 5 จังหวัด) โดย นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1 (Smart Farmer University) โดยประกอบพิธีลงเสาเอกปฐมยามการเริ่มต้นโครงการโดยได้อัญเชิญไม้คยอมหลวงที่เติบใหญ่บนแผ่นดินเวียงลินมาเป็นเสาเอก โดยการขึ้นท้าวทั้ง 4 ซึ่งหมายถึง การอัญเชิญเทวาตามทิศต่างๆตามคว... >> อ่านต่อ


13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศุกร์ 19 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพร จันทร์ไชย์ รองอธิการบดี อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน รองศาตราจารย์เ พ็ญจันทร์ ระวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และผู้แทนคณาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วม งานวันสถาปนาครบรอบ 13 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และเปิดโครงการเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกภาคเหนือและเปิดโรงเรียนเกษตรกร รุ่นที่ 1โดยในงานนี้ ได้มีพิธีมอบ รางวัลเพชรราชมงคล และศรีราชมงคล ปี 2561 แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่ทำคุณประโยชน์หรือสร้า... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา