โลโก้เว็บไซต์ 2018-09-12 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-09-12

กิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น
พุธ 12 กันยายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรการตลาด คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดย อาจารย์อภิญญา กันธิยะ (หัวหน้าหลักสูตรการตลาด) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย ซ้อนยนต์ อาจารย์วรรณิดา ชินบุตร อาจารย์จิตรา ปั้นรูป ดร.ฐานิญา อิสสระ และนักศึกษาหลักสูตรการตลาด ร่วมกับบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน จัดกิจกรรมการพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น ภายใต้โครงการ “แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย” เมื่อวันที่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา