โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-11-21

ประชาสัมพันธ์ : สวส.มทร.ล้านนา เปิดทดสอบ...การใช้งานแอปพลิเคชัน สารสนเทศสำหรับนักศึกษา (SIS RMUTL)
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สามารถดาวน์โหลดได้ที่ Play store และ App store ได้แล้ววันนี้ สำหรับระบบปฏิบัติการ Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.rmutl.sis.app สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS: https://itunes.apple.com/th/ap... >> อ่านต่อ


ประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์
พุธ 21 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน รองศาตราจารย์ ดร.สมชาติ หาญวงษา เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทบาลัยเกษตรศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ในวาระต่างๆ เช่น ๑) การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงไตรภาคีแก่เด็กด้อยโอกาส ๒) การร่วมมือกับสถาบันอาหารฯด้านการวิจัย ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ตลอดจนถึงการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ๓) การพัฒนาอาชีพทดแทนการปลูกข้าวโพดใช้พื้นที่น้อยผลตอบแทนมา... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา