โลโก้เว็บไซต์ 2018-11-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-11-28

ECTI DAMT and NCON 2019.
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

                                                                                            ... >> อ่านต่อ


โครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย
พุธ 28 พฤศจิกายน 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 23 -25 พฤศจิกายน 2561 นายกสภาองค์กรสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นายอภิเดช กรรณิกา พร้อมกับทีมงานสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์น่าน เดินทางไปปฏิบัติราชการในโครงการค่ายอาสาพัฒนา ณ โรงเรียนบ้านห้วยนาย อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน เพื่อช่วยเหลือและให้บริการด้านต่างๆให้กับทางโรงเรียน เช่นการปรับปรุงอาคารโดยการทาสีใหม่ การบริการซ่อมแซมเครื่องยานยนต์ โดยมีอาจารย์ผู้ดูแลนักศึกษา อาจารย์เกรียงไกร ธนมิตร อาจารย์สุรชัย อิ้มทับ อาจารย์ณัฐพล กาบคำ และนายอนุชัย หมื่นโฮ้ง เจ้าหน้าที่ ร... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา