โลโก้เว็บไซต์ 2018-12-14 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2018-12-14

ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ทุน "Global UGRAD" แลกเปลี่ยนระยะสั้นที่สหรัฐฯ ทุนแลกเปลี่ยนระยะสั้นเป็นเวลา 1 ภาคเรียน (5 เดือน) โดยเริ่มเรียนในเทอม Fall 2018 หรือ Spring 2019 สำหรับนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป และมีเกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป และเหลือเวลาอย่างน้อย1 ภาคการศึกษา ในการลงทะเบียนเรียนเพื่อที่จะส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลังกลับจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เอกสารที่ต้องเตรียมส่งทางออนไลน์ พร้อมใบสมัคร 1. เอกสารใบสมัครที่พิมพ์จากระบบใบสมัครออนไลน์ พร้อมเซ็นลายมือชื่อรับรองในหน้าสุดท้าย ร... >> อ่านต่อ


เกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาอุตสาหกรรมการเกษตร มทร.ล้่านนา น่าน นาย ปฎิพล สวนทา ที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่อง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม และมีความประพฤติเรียบร้อย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร เป็นผู้มอบ เนื่องในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล(ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ประจำปี ๒๕๖๑ ณ หอประชุมศรีเพชรพิกุล โรงเรียนสตรีศรีน่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่านในวันศุกร์ ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  >> อ่านต่อ


"Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวาลา ๑๔.๐๐ น. ผุ้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ นำน้ำดื่มเข้าร่วมสนับสนุนให้กับศูนย์อำนวยการประประสานงานของจังหวัดน่าน ณ ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อใช้ในกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดน่าน ซึ่งจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ นี้ ทั้งนี้บุคลากร มทร.ล้านนา น่าน เข้ารับมอบเสื้อยืดพระราชทานตามได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวไว้แล้ว >> อ่านต่อ


กิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙ 
ศุกร์ 14 ธันวาคม 2561 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๕ ธค.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ พร้อมด้วยอาจารย์จารุนันท์ เมธะพันธ์ุ นำตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาคูคลองบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพร้อมกับชุมชนใกล้เคียง เช่นชุมชนบ้านเชียงแข็ง ,น้ำล้อม,หัวเวียงเหนือ,บ้านมหาโพธิ์,เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายกเทศบาลเมืองน่าน นายสุรพล เธียรสูตร ลงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อร่วมให้กำลังใจแก่จิตอาสาทุกคนที่มาช่วยกิจกรรมทำความดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ รัชกาลที่ ๙  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา