โลโก้เว็บไซต์ 2019-11-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2019-11-21

การนับคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย(มทร.ล้านนา น่าน)
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในการเปิดหีบนับคะแนนผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ทั้งนี้โดยมี ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ,ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร น่าน นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนดังกล่าว สำหรับการใช้สิทธิ์ลงคะแนนของผู้บริหารคณาจารย์ประจำและข้าราชการ... >> อ่านต่อ


ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จัดทำคู่มือการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน ในรูปแบบ e-book ให้ผู้สนใจสามารถ Download เพื่อนำไปศึกษาเรียนรู้และต่อยอด
พฤหัสบดี 21 พฤศจิกายน 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ คลังความรู้

ส่วนสนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับงบประมาณโครงการสนับสนุนกิจกรรมมูลนิธิโครงการหลวงและโรงงานแปรรูป ตลอดจนโครงการสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวง และได้จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ประจำปี 2562 ในรูปแบบของคู่มือการเรียนรู้ ที่ได้จากการดำเนินงาน จำนวน 6 เล่ม ในรูปแบบ e-book เพื่อให้ผู้สนใจสามารถนำไปศึกษาเรียนรู้ ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ 1.คู่มือการเรียนรู้ การสร้างโรงเรือนเหล็ก >>  >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา