โลโก้เว็บไซต์ 2019-12-13 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2019-12-13

มทร.ล้านนา น่าน รับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบที่ 1 TCAS 1 Portfolio 2563
ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

สมัครออนไลน์ 2 - 31 ธค. 62 สมัครทางไปรษณีย์ 2 - 31 ธค.62 สมัครด้วยตนเอง(เฉพาะกลุ่มกีฬา และกิจกรรม)12 มค.63 สอบสัมภาษณ์ 18 มค.63 ประกาศสัมภาษณ์ 22 มค.63 Clearing House 30 -31 มค. 63 สละสิทธิ์ Clearing House 1 - 2 มค.63 ชำระค่าบำรุงการศึกษา 5 - 9 กพ.63 **รับเฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของวุฒิการศึกษาเดิม    >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครเพื่อขอรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จว.ชายแดนใต้ ระยะที่ 3
ศุกร์ 13 ธันวาคม 2562 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดรับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้) ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ชั้น 1 อาคารศึกษาทั่วไป  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา