โลโก้เว็บไซต์ 2020-02-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-02-23

มทร.ล้านนา น่าน ร่วมกับ รพ.น่าน จัดกิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจมินิฮาฟมาราธอน
อาทิตย์ 23 กุมภาพันธ์ 2563 / ข่าวกิจกรรม

ด้วยโรงพยาบาลน่านได้จัดกิจกรรมวิ่งรักษ์หัวใจมินิฮาฟมาราธอนขึ้นเพื่อหารายใจจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทั้งนี้โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวดน่านเป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับฟังคำกล่าวรายงานจากผู้อำนวยการ รพ.น่าน พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชน   สำหรับทางด้านผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยเป็นจุดสำหรับปล่อยตั... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา