โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-08-01

สมาคมศิษย์เก่าร่วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 สิงหาคม 2563 ครบรอบ 82 ปี
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

ผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่า มทร.ล้านนา น่าน นำโดยนางมะลิวรรณ ลาภมาก เลขาสมาคม พร้อมด้วยอุปนายก ชมรมศิษย์เก่าแต่ละรุ่น เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตา กราบสักการะศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา พระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันและร่วมกันปลูกต้นไม้ราษพฤกษ์และต้นทองอุไร เพื่อประดับตกแต่งภูมิทัศน์สถาบันให้เกิดความสวยงาม  โดยต้นไม้ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและศิษย์เก่าร่วมกันบริจาคสนับสนุนในครั้ง สำหรับการจัดสรรงบประมาณในการมอบทุนการศึกษาจำนวน 4 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมจำนวนทั้งสิ้น 20,000 บาท(สองหมื่นบาทถ้วน)ให้กับนักศึกษาป... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีทำบุญสืบชะตา ประจำปี 2563 เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย 1 สิงหาคม
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม

วันนี้(1 สค. 63)เวลา 08.30 น. ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ เป็นประธานในพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ครบรอบ 82 ปี โดยมีพระสงฆ์จำนวน 9 รูป เจริญมนต์ภาวนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่สถาบัน ทั้งนี้โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสมาคมศิษย์เก่า พร้อมทั้งแขกผู้มีเกียรติ์เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารวิทยบริการ หลังจากนั้นเวลา 10.30 น. ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2563 และต่อมาได้ไปร่วมกันทำพิธีสักการะบูชาศาลเจ้าพ่อพุทธรักษา พร... >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เสาร์ 1 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร

ประกาศคณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงล้านนา เรื่อง ผลการเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา                     ตามที่คณะบุคคลปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กำหนดให้มีการเลือก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา