โลโก้เว็บไซต์ 2020-08-24 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-08-24

ประกาศผลการแข่งขันประเภทต่างๆในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw/
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการแข่งขันประเภทต่างๆในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 http://sat.nan.rmutl.ac.th/sw/ https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsat.nan.rmutl.ac.th%2Fsw%2F%3Ffbclid%3DIwAR3PdiUiKWyOt9IjAURNtX... >> อ่านต่อ


ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา
จันทร์ 24 สิงหาคม 2563 / ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง วิศวกรโยธา จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา) อัตราเงินเดือน  15,000 บาท  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา