โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-10-05

แนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
จันทร์ 5 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครนักศึกษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ออกแนะแนวการศึกษาเชิงรุก แนะนำหลักสูตรที่เปิดสอน เพื่อรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ได้แก่ หลักสูตรเกษตรศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรการบัญชี หลักสูตรการจัดการ หลักสูตรการตลาด หลักสูตรศิลปศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งแบ่งทีมออกพื้นที่ แนะแนว ในวันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนมัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน, โรงเ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา