โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-10-22

ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกร ผู้ผ่านการอบรมการเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

    วันนี้ (22 ต.ค. 63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์ เหลี่ยมโสภณ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มอบเกียรติบัตรแก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพาะเห็ดครบวงจรเชิงการค้า สำหรับผู้ประกอบการ" ในวันที่ 14-20 ตุลาคม 2563 ณ สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน จำนวน 4 ท่าน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      ด้วย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 ในหัวข้อ “Business transition to the new normal” ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 – 17.30 น. ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและลงทะเบียนส่งบทความผ่านเว็บไซต์ http://www.ba.mju.ac.th/conference_bamju ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 พฤศจิกาย... >> อ่านต่อ


พิธีทำบุญสาขาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

      วันนี้ (22 ต.ค. 63) เวลา 9.00 น. สาขาสัตวศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยและเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดงานทำบุญสาขา เพื่อความเป็นศิริมงคล โดยทำพิธีด้านศาสนาพุทธ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 8 รูป มาทำบุญตักบาตร และเลี้ยงเพล โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฯ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เข้าร่วมในพิธี >> อ่านต่อ


การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS เพื่อรับรองแปลง ครั้งที่ 3
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

         ด้วยเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ในระดับจังหวัด โดยบูรณาการ การดำเนินงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและภาควิชาการ  อาทิเช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน กรรมการผู้จัดการ บ.ประชารัฐฯ น่าน พาณิชย์จังหวัดน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน  บริษัทเซ็นทรัลฟู๊ด รีเทลจำกัด บริษัทบิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทยสาขาน่าน สภ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้ นศ.และบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดฟรี..!! ADOBE CREATIVE CLOUD (เพื่อการศึกษาและงานวิจัย)
พฤหัสบดี 22 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สวส.มทร.ล้านนา : เปิดให้ นศ.และบุคลากร มทร.ล้านนา ดาวน์โหลดฟรี..!!  “ ADOBE CREATIVE CLOUD (RMUTL)” (เพื่อการศึกษาและงานวิจัย)  *** ใช้งานผ่านเครือข่าย มทร.ล้านนา...เท่านั้น ***  ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา