โลโก้เว็บไซต์ 2020-10-28 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-10-28มทร.ล้านนา ลงนาม MOU ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด วิจัยและพัฒนาธุรกิจกัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ
พุธ 28 ตุลาคม 2563 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา น่าน) ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ บริษัท บีสโปค ไลฟ์ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทภายใต้ บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (BC) โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ปลูก แปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาแผนไทยเพื่อสุขภาพ (Thai traditional wellness) โดยมี ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2563
พุธ 28 ตุลาคม 2563 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2563 นางนราพร จันพิบูลย์ ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร ในนามตัวแทน หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน ประจำเดือนตุลาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมพระเจ้าสรุิยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 และห้องประชุมเจ้ามหาพรมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน ซึ่งจังหวัดน่าน ทำการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดน่าน เป็นประจำทุกเดือน เพื่อทราบถึงการดำเนินงานโครงการ การรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภาย... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา