โลโก้เว็บไซต์ 2020-11-09 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2020-11-09

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน
จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 / ข่าวอบรม/เสวนา

          วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำทีมโดย ผศ. ดร.นงนุช  เกตุ้ย และอาจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์ ได้พัฒนาเว็บไซต์ฐานข้อมูล รวบรวมข้อมูลสินค้า OTOP ของจังหวัดน่าน ร่วมกับกรมพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นและเชื่อมโยงผู้ประกอบการในจังหวัดน่าน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดน่าน ขอขอบคุณข้อมูลจาก >> Cr. >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา