โลโก้เว็บไซต์ 2021-01-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-01-21

ผลิตภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลง
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์เชื้อรากำจัดแมลง           สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ได้ผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค คือ "สารชีวภัณฑ์สามารถนำมาควบคุมศัตรูพืชทดแทนสารเคมี" เพื่อยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพและมีความปลอดภัยเป็นไปตามความต้องการของตลาด พัฒนาเชื้อรากำจัดแมลง บิวเวอร์เรีย และ เมตาไรเซียม ควบคุมแมลง เชื้อราปฏิปักษ์ไตรโคเดอร์มา ควบคุมโรคพืช รวมถึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ในรูปแบบพร้อมใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช ท... >> อ่านต่อ


สวก. ลำปาง จำหน่าย สารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำหน่ายสารชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย  เป็นรูปแบบที่พร้อมใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับพืช แมลงศัตรูพืช โรคพืช ที่แตกต่างกัน มีหัวเชื้อที่ สามารถนำไปผลิตขยายได้เอง ทั้งแบบหัวเชื้อสด และผง   สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิจัยและวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตพืช และพัฒนาบุคลากรทางการเกษตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล... >> อ่านต่อประกาศปฏิทินการศึกษา ประจำปี 2564
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา เรื่องปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรีและบัณฑศึกษา ทุกชั้นปี ดังมีรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายข่าวประชาสัมพันธ์นี้  >> อ่านต่อ


บรรยากาศการรายงานตัว โครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มทร.ล้านนา
พฤหัสบดี 21 มกราคม 2564 / ข่าวกิจกรรม

บรรยากาศการรายงานตัว โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อขับเคลื่อนโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 ณ มทร.ล้านนา ทุกเขตพืั้นที่ [[ คลิกที่นี่ ]]  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา