โลโก้เว็บไซต์ 2021-03-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2021-03-30

การเข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์
อังคาร 30 มีนาคม 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จัดโครงการอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐแบบออนไลน์ (online training) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ จากหน่วยงานเครือข่ายภายใต้ชื่อกิจกรรม TDGA Learn D'Club Series 1-3 รายละเอียดดังเอกสาร >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา