โลโก้เว็บไซต์ 2022-08-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-08-23

มทร.ล้านนา น่าน จัดงาน 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ได้จัดงาน "90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา เทิดไท้พระพันปีหลวง" เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “เดินตามศาสตร์พระราชา พัฒนาอาชีพเกษตรไทย เทิดไท้พระพันปีหลวง”           โดย นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังห... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา คว้า 2 รางวัล จากเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 2022)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 17 – 20 สิงหาคม 2565  ดร.กิจจา  ไชยทนุ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเข้าร่วมงาน  การประชุมวิชาการระดับ 14th International Conference on Science, Technology and Innovation for Sustainable Well-Being 2022 (STISWB 2022) โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมขึ้น ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาส... >> อ่านต่อ


ขอเชิญน้องๆนักเรียน ม.3 - ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานเปิดบ้าน วทส.65 (Students Innovation Exhibition 2022)
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน "Students Innovation Exhibition 2022" (Open House 2565) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาได้มีเวทีในการประกวดแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ในรูปแบบ On-line
อังคาร 23 สิงหาคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร ข่าววิเทศสัมพันธ์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ประจำปี 2565 (2022 RMUTL Education Fair) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยน การฝึกงาน การทำวิจัยและการฝึกอบรม จากวิทยากรที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างประเทศหรือศิษย์เก่า โดยผู้ส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา