โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-30 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2022-11-30

อธิการบดี มทร.ล้านนา ติดตามโครงการพัฒนา โคก หนอง นา บ้านวิถีไทย น่าน และโครงการวิจัยและพัฒนากัญชาเพื่อการแพทย์
พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผน นโยบาย และยุทธศาสตร์ มทร.ล้านนา ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการพัฒนา โคก หนอง นา บ้านวิถีไทย น่าน  โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และ อ.ปิยะนุช สินันตา ผู้รับผิดชอบโครงการ นำเยี่ยมชมและรายงานความก้าวหน้าของโครงการ ... >> อ่านต่อ


โครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive Index : PI) พื้นที่น่าน
พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนบุคลากร ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ระยะที่ 1 (The Predictive Index : PI) พื้นที่น่าน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน และคณาจารย์จากคณะต่างๆ ให้การต้อนรับและร่วมอบรมโครงการ ณ ห้องพระพิรุณ 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มทร.ล้านนา น่าน      จุดมุ... >> อ่านต่อ


การรับนักศึกษาพิการ ปีการศึกษา 2566
พุธ 30 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2566 กดคลิกที่นี่ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา