โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-03-01

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย กองการศึกษาน่าน และ สโมสรนักศึกษา ได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดีน่าน เป็นประธานในพิธี นางนลัทพร คูหา ผู้อำนวยการกองการศึกษาน่าน กล่าวรายงาน มีผู้บริหาร อาจารย์และนักศึก... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 10
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

       วันที่ 1 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต“กยศ. รวมใจ  ปันโลหิต  ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์  ปีที่  10 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพ... >> อ่านต่อมทร.ล้านนา น่าน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3
พุธ 1 มีนาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 รอบ โควตาพิเศษ 3 ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผ่านทาง E-mail ของท่าน เพื่อทราบและดำเนินการดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา