โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-23 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2023-03-23

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.ล้านนา วันพฤหัสบดีที่ 23 มี.ค. 2566 (เลือกตั้งล่วงหน้า) ประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 3 มทร.ล้านนา น่าน ณ อาคารกองบริหารทรัพยากรน่าน >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ได้เสนอขอจัดทำผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนดและเข้าใจหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 และแนวทางก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา