โลโก้เว็บไซต์ 2024-02-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-02-22

งานประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance)
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30-16.00 น. งานประกันคุณภาพการศึกษา กองการศึกษาน่าน ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบประกันคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน RMUTL-EP (Excellent Performance) โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี นางนงเยาว์ สารเถื่อนแก้ว รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน กล่าวรายงาน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศุภชัย อัครนรากุล เป็นวิทยากรอบรมและบรรยายออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีบุคลากรสายสนับสนุนเ... >> อ่านต่อ


ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษา ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการสร้างเสริมศักยภาพการเรียนรู้ทางภาษา กิจกรรมย่อย : แข่งขันทักษะทางภาษา ENGLISH SKILLS COMPETITION ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขันในประเภทต่างๆ ผลการแข่งขัน ดังนี้.... ผลการแข่งขัน Talent Shows รางวัลที่ 1 นางสาวเมธาวี เติน สาธิตการเล่นรูบิค... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ลงนามบันทึกข้อตกลงขยายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้าน AI  และ Robot กับ KUST สาธารณรัฐประชาชนจีน
พฤหัสบดี 22 กุมภาพันธ์ 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์  รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน รองศาสตราจารย์ ดร.ประชา ยืนยงกุล ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิชาการ บัณฑิตศึกษา เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรงานวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Mr.Wang Hua President Kunming University of Science and... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา