โลโก้เว็บไซต์ 2024-04-01 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-04-01

มทร.ล้านนา MOU บ.ฮั่นอี้ โกลบอล ขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือดึงนักศึกษาต่างชาติ เข้าเรียน 7 หลักสูตรยอดนิยม ในปีการศึกษา 2567
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม ข่าววิเทศสัมพันธ์

   วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนนโยบาย และยุทธศาสตร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กับ บริษัท ฮั่นอี้ โกลบอล จำกัด โดยนายภัทรภณ ศิลารักษ์ กรรมการผู้จัด... >> อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน นี้ ลุ้นรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวส.มทร.ล้านนา (หอสมุด) : กิจกรรมสุดพิเศษสำหรับ...อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ ช่วงเดือนเมษายน นี้ '' ลุ้นรางวัล...กล่องสุ่ม Crybaby X Powerful Girls '' เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม : บัญชีผู้ใช้งาน OpenAtthens ที่มีสถิติการใช้งานสูงสุด ประจำเดือนเมษายน ของฐานข้อมูลและผลิตภัณฑ์จาก EBSCO จำนวน ๑ รับรางวัล  >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา สถาบันอุดมศึกษาที่มีอัตราการชำระหนี้ กยศ. ดีที่สุด ลำดับที่ 4 ของประเทศ
จันทร์ 1 เมษายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 25 แห่ง และระดับอาชีวศึกษา 25 แห่ง ที่มีอัตราชำระหนี้ดีที่สุดของประเทศ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานของสถานศึกษา โดยมีนายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่สถานศึกษา ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 ชั้น 4 กระทรวงการคลัง >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา