โลโก้เว็บไซต์ 2024-05-21 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-05-21

มทร.ล้านนา น่าน ประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 “พุทธรักษาเกมส์”
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

     วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร น่าน ได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 39 "พุทธรักษาเกมส์" ตามมติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-6 ธันวาคม 2567 ณ มทร.ล้านนนา น่าน มีผู้บริหาร ตัวแทนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุ... >> อ่านต่อ


ประกาศเรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง รับสมัครเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุนักศึกษากลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2567 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า – ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์- ตามข้อตกลงเงื่อนไงการพิจารณาประกันอุบัติเหตุนักศึกษากลุ่ม ปีการศึกษา 2567 >> อ่านต่อ


สวส. ส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วย Power BI ดึงผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ด้าน IT ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) ติวเข้ม บุคลากร มทร.ล้านนา
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

   ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา งานบริการเทคโนโลยีและฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “ โครงการส่งเสริมสมรรถนะการวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Data Analyst) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา” (การเสริมสร้างสมรรถนะการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศโดยใช้ Microsoft Power Bi และ Power Platform) มีคุณชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยีของไมโ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567 โชว์ผลงานนวัตกรรมภูมิปัญญาไทยตอบโจทย์การพัฒนาพื้นที่
อังคาร 21 พฤษภาคม 2567 / ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024 “เทคโนโลยีพร้อมใช้ เพื่อชุมชนไทยยั่งยืน ประจำปี 2567” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์  ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา