โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-05 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-06-05

ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย
พุธ 5 มิถุนายน 2567 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการเผยแพร่ในหัวข้อที่เกี่ยวกับการขอทุนวิจัย โดยวิทยากร ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ อบรมระหว่างวันที่ 13-15 มิถุนายน 2567 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มทร.ล้านนา (เชียงใหม่) โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมการอบรม สามารถกรอกข้อมูลผ่านทางลิงก์ https://forms.off... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา