โลโก้เว็บไซต์ 2024-06-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 วันที่ : 2024-06-11

Congratulation...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 มทร.ล้านนา น่าน
อังคาร 11 มิถุนายน 2567 / ข่าวกิจกรรม

Congratulation...ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเป็นว่าที่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา