โลโก้เว็บไซต์ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 13 มีนาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 714 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา จำนวน 310 คน เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องแก่นักศึกษา สร้างความมั่นใจในการก้าวสู่ตลาดแรงงาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกรัตน์ ดวงพิกุล รองผู้อำนวยการกองการศึกษา กล่าวรายงานต่อรองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ รวิยะวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา น่าน ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีได้กล่าวปัจฉิมโอวาทแก่นักศึกษา และรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รองศาสตราจารย์ ดร. เกชา คูหา รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ผู้ช่วยศสตราจารย์ ดร.ชุติสร เรืองนาราบ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาดีเด่นด้านต่างๆ จากนั้นนายกสมาคมศิษย์เก่ามทร.ล้านนา น่าน (เกษตรน่าน) คุณสำรวย รุจิรธนลักษณ์ ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาประเด็นประสบการณ์ในการทำงน และคุณประทุม จิณะเสน กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ได้ร่วมพูดคุยกับนักศึกษาเรื่องการทำงานในอนาคต จากนั้นมีกิจกรรมเปิดบ้านสถานประกอบการ รับสมัครนักศึกษา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน และบริษัทเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ ณ อาคารโดมแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

พิธีมอบเกียรติบัตร "ปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561" <<< คลิ๊กออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา