โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 125 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดย รองศาสตราจารย์เพ็ญจันทร์ ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายอภิเดช กรรณิกา หัวหน้าแผนกกิจกรรมนักศึกษา ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ จังหวัดน่าน จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๕ รูป โดย นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธี และ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ด้วยการร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของหรือของใช้จำเป็นเพื่อมอบให้กับ อาสาสมัครดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการ “ชาวน่านรินน้ำใจดับไฟป่า” โดยเปิดรับบริจาค หน้ากากอนามัย อุปกรณ์ดับไฟ เครื่องดื่ม น้ำสะอาด เครื่องดื่มบำรุงกำลัง และอาหารแห้ง สำหรับพกพาติดตัวไปได้ ในระหว่างเข้าพื้นที่ดับไฟ รวมถึงสมทบทุนบริจาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานดับไฟป่าพื้นที่จังหวัดน่านในปี ๒๕๖๒ นี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา