โลโก้เว็บไซต์ มอบน้ำดื่มของ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมงานพิธี ในจังหวัดน่าน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

มอบน้ำดื่มของ มทร.ล้านนา น่าน เพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมงานพิธี ในจังหวัดน่าน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 5 เมษายน 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 505 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธ ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน นำโดยผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรน่าน อาจารย์ประเสริฐ ศรีพนม พร้อมด้วย ผศ.สิทธากร พลาอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการ,ผศ.สุเทพ บุญมาบำรุง,นายพงพันธ์ุ ธรรมลังกา ,นางสาววริษา นาทะระ และเจ้าหน้าที่ เป็นตัวแทนนำน้ำดื่มของ มทร.ล้านนา น่าน ไปมอบให้กับทางจังหวัดน่านเพื่อใช้สำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมในกิจกรรมงานพิธี ๑)พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิิ์ของจังหวัด(วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๒) ๒)พิธีจัดทำน้ำอภิเษกเจริญพรพุทธมนต์(วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒) และ ๓)พิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก(วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๒) โดยมีน้ำดื่มที่เตรียมไว้จำนวน ๑,๐๘๐ ขวด ให้กับทางจังหวัดน่าน โดยมีนายอาภรณ์ นิลศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานบุคคล สำนักงานจังหวัดน่าน(๐๘๕ ๔๘๔ ๒๕๖๘)เป็นผู้รับมอบและนำไปรวบรวมเพื่อใช้ในการบริการแก่ประชาชนที่จะมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ วัดพระธาตุแช่แห้งอารามหลวง หลังจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาคณะคณาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรของ มทร.ล้านนา น่าน นำโดยนางนราพร จันพิบูล,นางวิภาวรรณ จงชาญสิทโธ,นางอภิญญา สงคราม และอีกหลายท่านได้ช่วยกันจัดเตรียมขวดน้ำดื่มดังกล่าวที่อาคารโดมแดง มทร.ล้านนา น่าน ประสานงานโดยนางสาวเอื้องเหนือ นิกรพันธ์ุออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา