โลโก้เว็บไซต์

"วิทยาการคำนวณด้วยเทคโนโลยี IoT และเครื่องมือ KidBright"

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย พิศิษฎ์ พรหมอารีย์ จำนวนผู้เข้าชม 560 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เชิญชวน! ครูและนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา ลงทะเบียนเข้าอบรมหัวข้อ "วิทยาการคำนวณด้วยเทคโนโลยี IoT และเครื่องมือ KidBright" ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
<<<ค่าลงทะเบียน เพียง ๑,๘๐๐ บาท รวมอุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเอกสารประกอบการอบรม >>>
ทั้งนี้หลังการอบรมสามารถพัฒนาผลงานเป็นนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด Young Inventor เมืองนวัตกรรมเกษตรและอาหารล้านนา ที่มทร.ล้านนา วันที่ ๖-๗ กันยายน ๒๕๖๒ ได้ พร้อม ฟรี !! อบรมจัดทำ Chatbot โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญ

สามารถลงทะเบียน ก่อนวันที่ ๕​ กรกฎาคม ๒๕๖๒ และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://cs.nan.rmutl.ac.th <<<<<<< Click yes

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา